Plan Pracy

plan pracy

PLAN PRACY opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej w Przedszkolu Gminnym w Młodojewie na rok szkolny 2021/2022

Hasła roku:

1. Rozwijanie wrażliwości na prawdę i dobro - kształtowanie postaw szlachetności poprzez kontakt

z literaturą dziecięcą.

2. Jestem małym Polakiem i Europejczykiem.

3. Z ekologią za pan brat.

 

"Dzieci są najlepszą częścią ludzkości."

Maria Montessori

Odsłony: 3045